בלוג המידע של פרוסייטס

מאמרים בנושאים מגוונים

שירותי קצין בטיחות בתעבורה

סקירת תיקונים מתוך תיקון מספר 6 של תקנות התעבורה 2019

תיקון  מספר 6 נכנס לתוקף בדצמבר 2019 ולו השלכות לגבי ניהול ציי רכב

תיקון סעיף 1 - תקנה 579 עניינה הגדרות

בתקנה 579 יש שינויים בהגדרות המתייחסות לסוגי הרכב ומספר ציי הרכב המחייבים מינוי קצין בטיחות בתעבורה. הוכנס פירוט מדויק יותר אשר מחייב לכלול את כל סוגי הרכבים בספירת כלי הרכב.

בסעיף א - (40 כלי רכב) נוספו לרכבי M1 רכבי החכר (ליסינג) ורכבים שכורים סיווג: N1,O1, O2, OT,L,T.

סעיף ב - (20 רכבים) נוספו …" אמבולנס, מונית שהיא בבעלות תאגיד או אדם יחיד, רכב סיור, רכב מדברי, רכב עבודה, רכב מסוג M2 למעט אוטובוס ומונית הפועלת בקו שירות, רכב מסוג O4, O3 , N2, M"...

בתקנה 579 מופיעים גם שינויי הגדרה לגבי היקף "משרה מלאה" של קצין בטיחות בתעבורה והגדרות "רכב החכר", "רכב השכרה", "שירותי בטיחות" "תאונת דרכים" ועוד. הגדרות אלה מבהירות את היקף המשרה ותחום האחריות של הקצב"ת.

תיקון סעיף 3 מתייחס אל תקנה 581 (החלפתה לחדשה) - "חובת ההודעה"

תיקון זה מסדיר ומעגן את החובה ההדדית של הדיווח בין הגורמים השונים הנוגעים לתחום צי הרכב: רשויות המדינה, הגורם הניהולי מנכ"ל או בעלי החברה, קצין הבטיחות בדרכים ונהגי החברה. חלה חובת דיווח מוקדם (30 ימים לפני). על כל שינוי בנושא העסקת קצין בטיחות בתעבורה או התקשרות עם חברה חיצונית המספקת שירותי קצין בטיחות בתעבורה. רישיון הפעלת צי רכב מותנה במינויו הפעיל של קצב"ת. ולכן חלה חובת דיווח זאת על מנת שלא יווצר מצב בו צי הרכב פועל ללא פיקוח וניהול על פי דרישות החוק.

תיקון סעיף 4 תיקונים ב תקנה 582 כישורים, הכשרה והסמכה.

בסעיף זה נוספו שינויים להגדרת כישורים הנדרשים, מסלולי הכשרה ותהליך ההסמכה של קצין בטיחות בתעבורה. התיקון מגדיר דרישות סף חדשות לקבלה לקורס קצב"ת. וכן מחייב מסלול הכשרה והסמכה מקצועי לפני הקבלה לקורס (..."תעודת הנדסאי מכונות בעל התמחות לרכב או תעודת טכנאי מכונות רכב "...). כמו כן נדרש קצב"ת להיות בעל רישיון נהיגה C1

תיקון סעיף 6 תקנה 584 - מגדירים תנאים ספציפיים למינויו של קצין בטיחות בתעבורה.

584א - אישור למתן שירותי בטיחות וקבלתם. בתיקון זה מגדיר את ומסדיר את חובת קבלת אישור מהרשויות למינוי קצין בטיחות בתעבורה והעברת מידע הכרחי לרשות באשר לגודל צי הרכב והרכבו וכן פרטי הקצב"ת המיועד כולל מסלול הכשרתו, הסמכתו המקצועית, וכן דרגות רישוי הנהיגה שלו. כמו כן מגדירה התקנה את הצורך בדיווח על החוזה והסכמי העסקה של קצין הבטיחות בתעבורה.

584ב - אישור למתן שירותי בטיחות בהיקף חלקי. תת סעיף זה מגדיר מספר כלי רכב, סוגיהם ופריסה גיאוגרפית של המפעל לצד האמצעים העומדים לרשותו של מנהל צי הרכב בסעיף זה מוגדרת הדרך לקבלת אישור העסקה חלקית של קצב"ת מהרשויות. בסעיף זה מודגש כי קצין בטיחות בתעבורה במשרה מלאה אינו יכול לשמש במשרה חלקית נוספת בו זמנית במקום נוסף.

ראוי לציון כי בכל מקרה ההמלצה היא לפנות לחברה המספקת שירותי קצין בטיחות בתעבורה על מנת להתעדכן ובדוק האם הארגון שלכם עומד בקריטריונים החדשים.